Intervencija ob poplavah

Intervencija ob poplavah

V nedeljo 14.9.2014 smo v Mezgovcih s pomočjo PGD Žamenci, Polenšak in Dornava prečrpavali vodo iz melioracijskega jarka in s tem preprečili, da bi voda zalila stanovanjske...