VAŠKI ODBOR Mezgovci ob Pesnici

Vaški odbor Mezgovci ob Pesnici od leta 2023 naprej sestavljajo:

 • Kristijan Pukšič, predsednik (kristijan.puksic@gmail.com)
 • Aleksander Belšak, podpredsednik
 • Borut Petek
 • Stanko Brec
 • Slavko Janžekovič

 

Sestanki VO Mezgovci ob Pesnici:

Leto 2023 – sestanki

 • 1. konstitutivni sestanek vaškega odbora je potekal v torek 9. 5. 2023
 • 1. redna seja VO je potakala 30. 8. 2023 (sprejel se je plan nabav za leto 2023)
 • Ogled jarka za vasjo je potekal 13. 9. 2023 (pripravili smo poročilo opažanj za Občino Dornava)
 • 2. redna seja VO je potekala 30. 11. 2023 (pregled nabav v letu 2023, plan za leto 2024)

Leto 2023 – poraba sredstev VO Mezgovci ob Pesnici

 • nakup 30x svetlobna snežinka (za okrasitev vasi)
 • nakup 1x steklena vrata za mlekarno (za renovacijo – 2024)
 • nakup 1x samohodna kosilnica (za košnjo trave)
 • stroški za brunarico (voda)

Kontaktni obrazec

13 + 5 =