VAŠKI ODBOR Mezgovci ob Pesnici

Vaški odbor Mezgovci ob Pesnici od leta 2023 naprej sestavljajo:

  • Kristijan Pukšič, predsednik (kristijan.puksic@gmail.com)
  • Aleksander Belšak, podpredsednik
  • Borut Petek
  • Stanko Brec
  • Slavko Janžekovič

 

Sestanki VO Mezgovci ob Pesnici:

  • 1. konstitutivni sestanek vaškega odbora je potekal v torek 9. 5. 2023
  • 1. redna seja VO je potakala 30. 8. 2023 (sprejel se je plan nabav za leto 2023)
  • Ogled jarka za vasjo je potekal 13. 9. 2023 (pripravili smo poročilo opažanj za Občino Dornava)

Kontaktni obrazec

9 + 5 =