NAJEM VELIKE SEJNE SOBE

Cena najema je 50 EUR / DAN

Sejna soba z do 43 stoli je primerna za izvedbo različnih predavanj, seminarjev in delavnic, vključno z manjšimi pogostitvami.

  • Najem velike sejne sobe obsega najem prostora dvorana v izmeri 63 m2 (9m x 7m). V veliki sejni sobi je lahko do 43 pisarniških stolov, 2 mizi velikosti 140 x 80 cm.
  • V ceno najema velike sejne sobe je vključena uporaba televizorja, katerega lahko preko HDMI kabla povežemo tudi preko računalnika. Računalnik za povezavo televizorja si zagotovi najemnik.
  • V ceno najema je po dogovoru vključena uporaba flipchart table.
  • V ceno najema velike sejne sobe je vključena uporaba ozvočenja.
  • V najem je vključena poraba elektrike, vode, kurjava ali hlajenje prostorov z klimatskimi napravami.
  • V ceni najema je WI-FI omrežje, s katerim je pokrit celoten objekt in okolica objekta. (wifi4eu)
  • V ceni najema je tudi prostor s čistili ter stranišča. (moško, žensko)
  • V ceno najema dvorane je všteto generalno čiščenje prostorov.

 

Najemnik se zavezuje, da bo prostor predal po izteku najema na grobo počiščen. (odpeljal bo smeti, počistil bo večje madeže v objektu in njegovi okolici, zložil bo mize v stanje v kakšnem jih je sprejel – oz. po dogovoru z najemodajalcem ).