Po potresu lahko tudi zagori!

V letu 2021 je bila tema projekta požarna varnost v povezavi s potresom, ki poteka pod sloganom Po potresu lahko tudi zagori! Aktivnosti v projektu so se dopolnjujevale z aktivnostmi, ki so potekale v letih 2020 in 2021 v okviru evropskega projekta praktična vaja civilne zaščite #SIQUAKE2020. Na ta način se želi izpostavljeno problematiko predstaviti čim širši populaciji.

Potresov ne moremo preprečiti, lahko pa se nanje pripravimo. Požar pogosto nastane kot posledica potresa, število žrtev zaradi požara je lahko večje kot zaradi potresa. Z ustreznimi preventivnimi ukrepi ter ukrepi osebne in vzajemne zaščite se lahko prepreči nastanek požarov ob potresu oziroma se zmanjšajo njihove posledice.

Zloženka je na voljo tukaj.