ALARMNI ZNAKI

ALARM ZA NEVARNOST

Enoličen zvok sirene, ki traja 2 minuti, se uporabi za napoved bližajoče se nevarnosti visoke vode, požara, ekološke in drugih nesreč. Vključite radio ali TV in spremljajte obvestila o nevarnostih ter ukrepajte v skladu z njimi.

ZVOK – https://gasilec.net/opozorila-za-nevarnost/

KONEC NEVARNOSTI

Enoličen zvok sirene, ki traja 30 sekund, se obvezno uporabi po prenehanju nevarnosti, zaradi katere je bil dan znak za neposredno nevarnost. Spremljajte radijska in televizijska obvestila.

Enak alarm se uporablja za PREIZKUS SIREN in sicer vsako prvo soboto v mesecu ob 12.00 uri.

ZVOK – https://gasilec.net/opozorila-za-nevarnost/

POPLAVNI VAL

Zavijajoč zvok sirene, ki traja 100 sekund: 4-sekundni intervali zvoka sirene z vmesnimi 4-sekundnimi premori, se uporabi ob prelivanju ali porušitvi pregrade na jezu vodne elektrarne. Takoj zapustite ogroženo območje in se umaknite nad označeno raven, ki jo lahko doseže poplavni val.

ZVOK – https://gasilec.net/opozorila-za-nevarnost/

NEPOSREDNA  NEVARNOST

Zavijajoč zvok sirene, ki traja 1 minuto, se uporabi ob nevarnosti poplave, večjem požaru, radiološki in kemični nevarnosti, nevarnosti vojaškega napada ter ob drugih nevarnostih. Vključite radio ali TV in poslušajte navodila o zaščitnih ukrepih ter ravnajte v skladu z njimi.

ZVOK – https://gasilec.net/opozorila-za-nevarnost/

NESREČA S KLOROM

Zvok sirene, ki traja 100 sekund: 30-sekundni zavijajoč zvok sirene, 40-sekundni enoličen zvok sirene in 30-sekundni zavijajoč zvok sirene, se uporabi ob uhajanju klora v okolje. Uporabite osebna zaščitna sredstva. Takoj se umaknite v višje kraje v smeri proti vetru.

ZVOK – https://gasilec.net/opozorila-za-nevarnost/