PGD MEZGOVCI OB PESNICI VABI V SVOJE VRSTE NOVE ČLANE.

S svojim delom lahko doprineseš k razvoju društva, kraja in/ali pomagaš v primeru nesreč.  Včlanijo se lahko pionirji, pionirke, mladinci in mladinke od sedmega leta starosti naprej in vsi odrasli. Posamezniki se lahko vključijo v operativne dejavnosti društva, postanejo podporni člani društva ali kako drugače pomagajo pri razvoju društva in organizaciji naših prireditev, ki so pomembne za društvo in vas Mezgovci ob Pesnici kot celoto.

Izpolnjen obrazec lahko predate komu od članov PGD Mezgovci ob Pesnici ali nam ga posredujete po pošti na naslov:

 

PGD Mezgovci ob Pesnici
Mezgovci ob Pesnici 38
2252 Dornava.

 

Letna članarina za člane PGD Mezgovci ob Pesnici znaša 10 eur in se poravna v enkratnem obroku vsako leto. Naše društvo je neprofitna organizacija, ki skrbi tudi za razvoj in napredek vasi ter organizira dve tradicionalni prireditvi (Materinski dan in Od paše do sira). Če pa bi se nam želeli pridružiti na operativnem področju si lahko spodaj preberete kakšne so oblike v gasilstvu.

PROSTOVOLJNO GASILSTVO

Prostovoljni operativni gasilci so strokovno usposobljeni ter izpolnjujejo vse predpisane zdravstvene in psihofizične sposobnosti, ki so določeni z zakonom in so člani prostovoljnega gasilskega društva. V gasilstvu poznamo več različnih oblik, ki se ločijo med drugim tudi po starostnih kategorijah.

PIONIRJI

V gasilske vrste se lahko vključijo posamezni pionirji in pionirke, ko dopolnijo sedem let. Od takrat naprej jih štejemo kot pionirje in njihov status pionirjev traja vse do enajstega leta.

MLADINA

Naslednja kategorija so mladinci in mladinke. To postanejo z dopolnjenim dvanajstim letom in njihov status mladinca oz. mladinke traja do šestnajstega leta.

GASILCI PRIPRAVNIKI

Po dopolnjenem šestnajstem letu in ko opravijo tečaj za gasilskega pripravnika postanejo posamezni člani in članice prostovoljnjega gasilskega društva gasilski pripravniki oz. pripravnice, ki že lahko prostovoljno sodelujejo v gasilskih intervencijah pri delih, ki so v skladu s programom pripravništva in niso življenjsko nevarna. Vsa dela gasilski pripravniki opravljajo pod nadzorom.

OPERATIVNI GASILCI

Operativni gasilci so člani operativne gasilske enote in so stari med 18 in 65 let. Operativni gasilci skrbijo za opravljanje vseh preventivnih nalog in pomagajo v primeru nesreč in drugih dogodkov. Gre za usposobljene osebe, ki zdravstveno in psihofizično izpolnjujejo pogoje predpisane z zakonom.

VETERANI

Veterani so najstarejša kategorija, ki jo poznamo v gasilstvu. Gre za posameznike (od dopolnjenega 65. leta naprej), ki postanejo veterani na podlagi zakona o gasilstvu. Gasilec veteran lahko opravlja operativne naloge gasilstva, če je za to strokovno usposobljen, ima opravljen predpisan preizkus psihofizičnih sposobnosti in je zdravstveno sposoben.