ORGANI DRUŠTVA

UPRAVNI ODBOR

PREDSEDNIK GD – Davorin Janžekovič

NAMESTNIK PREDSEDNIKA GD – Andrej Golob

TAJNIK GD – Denis Slodnjak

BLAGAJNIK GD – Milan Šilak ml.

PRESEDNIK KOMISIJE GD – MLADINA – Marsel Krajnc

PREDSEDNIK KOMISIJE GD – ČLANICE – Nataša Janžekovič

PREDSEDNIK KOMISIJE GD – VETERANI – Stanislav Krajnc

PREDSEDNIK KOMISIJE GD – ZGODOVINA – Marjan Korpar

ČLAN UPRAVNEGA ODBORA GD – Janez Lah

ČLAN UPRAVNEGA ODBORA GD – Stanko Brec

ČLAN UPRAVNEGA ODBORA GD – Robert Šacer

GOSPODARJI – Andrej Golob, Stanko Brec, Damjan Krajnc

GOSPODAR BRUNARICE – Tonček Cenar

DISCIPLINSKA KOMISIJA

PREDSEDNIK DISCIPLINSKE KOMISIJE GD – Bogdan Gajser

ČLAN DISCIPLINSKE KOMISIJE GD – Janez Ploj

ČLAN DISCIPLINSKE KOMISIJE GD  – Rudi Križaj.

PRAPORŠČAK

PRAPORŠČAK GD – Franc Čeh

PRAPORŠČAK GD – Janez Ploj

PRAPORŠČAK GD – Stanko Brec

NADZORNI ODBOR

PREDSEDNIK  NADZORNEGA ODBORA GD – Ivan Starčič,

ČLAN NADZORNEGA ODBORA GD – Mateja Šacer,

ČLAN NADZORNEGA ODBORA GD – Drago Petek.

KOMISIJA ZA ODLIKOVANJA IN PRIZNANJA

PREDSEDNIK KOMISIJE GD – ODLIKOVANJA IN PRIZNANJA – Janez Meško,

ČLAN KOMISIJE GD – ODLIKOVANJA IN PRIZNANJA – Ivan Petek,

ČLAN KOMISIJE GD – ODLIKOVANJA IN PRIZNANJA – Tonček Cenar.

ČLAN KOMISIJE GD – ODLIKOVANJA IN PRIZNANJA – Stanko Brec

OPERATIVNE FUNKCIJE

POVELJNIK GASILSKE ENOTE 1. KATEGORIJE – Robert Šacer,

NAMESTNIK POVELJNIKA GD – Tonček Cenar,

PODPOVELJNIK GASILSKE ENOTE 1. KATEGORIJE – Borut Petek,

POMOČNIK POVELJNIKA NAPRAV ZA ZAŠČITO DIHAL  – Damjan Krajnc,

POMOČNIK POVELJNIKA ZA RADIJSKE ZVEZE – Petra Janžekovič,

POMOČNIK POVELJNIKA ZA PRVO POMOČ – Bogdan Gajser,

VODJA ODDELKA – DESETAR – Davorin Janžekovič,

VODJA ODDELKA – DESETAR – Marsel Krajnc,

VODJA SKUPINE – Stanko Brec,

VODJA SKUPINE – Andrej Golob,

GLAVNI STROJNIK – Denis Slodnjak,

ORODJAR – Blaž Slodnjak,

VOZNIK – Janez Ploj,

VOZNIK – Borut Petek,