ZGODOVINA GASILSTVA V MEZGOVCIH OB PESNICI

  1. februarja 1939 leta je šest vaščanov ustanovilo Prostovoljno gasilsko četo Mezgovci. Na ustanovni seji, se je v Prostovoljno gasilsko četo Mezgovci, vpisalo 36 članov, kateri so za prvega predsednika izvolili Antona Vilčnika, za poveljnika pa Franca Bezjaka. Prostovoljna gasilska četa Mezgovci se je v začetku financirala s prostovoljnimi prispevki, ki so jih prispevali domačini in pa okoliške vasi.

Takoj so začeli razmišljati o nabavi motorne brizgalne. Da bi nabrali nekaj potrebnega denarja so organizirali veselico s tombolo.  23 junija leta 1940 so nabavili motorno brizgalno ROSENBAUER, ki še danes deluje, vendar ni več v uporabi za intervencije.

Prva motorna brizgalna, ROSENBAUER, 
prostovoljne gasilske čete Mezgovci.

Takoj v začetku leta 1941 so začeli nabavljati material za postavitev gasilskega orodišča, kamor so si shranjevali gasilsko opremo. Hitro so spoznalii, da je orodišče premalo, zato so ga 1945 leta začeli dograjevati. 1946 leta so s prostovoljnimi prispevki zgradili cisterne za vodo. V Mezgovcih je bilo zgrajeno precej cistern, nekatere med njimi so še vedno v uporabi. Leta 1946 se pojavijo tudi prva plačila elektrike. Leta 1948 so izdelali  gasilski voz na konjsko vprego, s katerim so vozili motorno brizgalno in ostalo gasilsko opremo. Tega leta so si nabavili tudi prve gasilske obleke.

Na sliki ob 40. letnici delovanja Gasilskega društva Mezgovci, leta 1979, je viden posodobljen voz, katerega so uporabljali za prevoz motorne brizgalne in ostale gasilske opreme.

Po ustanovitvi Gasilske zveze Ljudske Republike Slovenije, dne 2.10.1949 , je član le te postalo tudi naše prostovoljno gasilsko društvo Mezgovci. 1953 leta so pridobili tablico s številko za gasilski dom.  Tako je naš gasilski dom dobil naslov MEZGOVCI 38. 1954 leta so spet dogradili gasilski dom, tokrat so mu dogradili dvorano.

Leta 1955, je bila ustanovljena Občinska gasilska zveza Ptuj. V njo je do razpada občinske gasilske zveze Ptuj, bilo vključeno 63 gasilskih društev, tudi gasilsko društvo Mezgovci.

1956 leto je bilo prav posebno, saj je gasilsko društvo Mezgovci dobilo prvi prapor, katerega so slovesno predstavili. Takrat je gasilsko društvo Mezgovci dobilo tudi sireno, na ročni vklop, katera je opozarjala vaščane na nevarnosti. V uporabi je bila vse do leta 2018.

Članice in člani ob predaji prvega gasilskega prapora v Mezgovcih, leta 1956.

Julija 1972 leta je vas Mezgovci doletela največja katastrofa v zgodovini vasi, saj je poplavilo skoraj celotno vas. Voda je izpodjedala objekte, med katerimi so bile stanovanjske hiše. Nekaj objektov je bilo tudi porušenih.

Tega leta je Gasilsko društvo Mezgovci nabavilo prvi gasilski avto IMV. 1978 se je dogradila dvorana in zraven tudi oder. 1979 so dogradili še mladinsko sobo, saj so se zavedali , da tudi gasilski podmladek potrebuje prostore za druženje in zabavo. Mladinska soba je bila veliko v uporabi. Leta 1979 so praznovali 40. Letnico delovanja. Praznovanje so pripravili kar na prostem pred gasilskim domom. 1982 leta so razvili mladinski prapor, saj je bilo v gasilsko društvo vključenih veliko pionirjev in mladincev, kateri so se udeleževali tekmovanj. Leta 1984 so dogradili  dve novi garaži. Če sta že dve novi garaži, je prav, da v garažo pripelje tudi novi avto. To se je istega leta tudi zgodilo, saj  so kupili novo sodobnejše vozilo TAM T 75 kombi, ki je svoje poslanstvo v društvu opravljalo vse do leta 1999. V obdobju od nakupa novega gasilskega vozila leta 1984 pa vse tja do leta 1993  je gasilsko društvo Mezgovci imelo dva gasilska avtomobila.

Gasilsko vozilo TAM T 75 kombi pred 1986 leta prenovljenim gasilskim domom.

Leta 1986  je bila urejena  fasada na gasilskem domu. Uredili  so tudi njegovo okolico. Nekaj let kasneje so spet dograjevali del gasilskega doma , v katerem je bila kuhinja, skladišče za posodo in kurilnica.

Leta 1989 je društvo praznovalo 50. Letnico delovanja. Obletnico so obeležili s slovesnostjo na kateri so se predstavili z mimohodom ter z vso gasilsko tehniko gasilskih društev.

50. letnica delovanja GD Mezgovci leta 1989, na kateri je bil mimohod gasilcev in gasilskih vozil.

1994 leta so Mezgovski gasilci na operativnem področju postali močnejši, saj so pridobili novo brizgalno ZIGLER  katera je v uporabi še sedaj. Leta 1994 je bil sprejet nov Zakon o lokalnih skupnostih, ki je omogočil nastanek več novih občin. Zato je iz takratne Skupščine občine Ptuj, nastalo devet novih občin, med njimi tudi Občina Dornava. Leta 1996 je Občinska gasilska zveza Ptuj razpadla in se je na novo ustanovila Območna gasilska zveza Ptuj. Tudi v Občini Dornava, se je na novo ustanovila, Gasilska zveza Občine Dornava.

Od takrat naprej je naše prostovoljno gasilsko društvo včlanjeno v Gasilsko zvezo občine Dornava, katero skupaj sestavljajo štiri društva:

  • Prostovoljno gasilsko društvo Mezgovci ob Pesnici
  • Prostovoljno gasilsko društvo Žamenci
  • Prostovoljno gasilsko društvo Polenšak
  • Prostovoljno gasilsko društvo Dornava, katero je osrednje društvo v občini Dornava

Ob 60. letnici, leta 1999 smo nabavili modernejše vozilo Mercedes Benz  SPRINTER, katero nam dobro služi. Tega leta je na vozilu bila izvedena tudi nadgradnja. Z nadgradnjo je vozilo pridobilo oznako GV-1, z posadko 1+8. Po nekaj letih smo vozilo nadgradili tudi z visokotlačno črpalko in hitro napadalno cevjo.

Gasilsko vozilo Mercedes Benz  ob predaji. Takrat še ni bila izvedena nadgradnja.

Leta 2005  smo v gasilskem društvu nabavili novi, lepši, prapor, s katerim se predstavljamo na vseh gasilskih prireditvah.

Sedanji gasilski prapor v rokah praporščaka ob svečani predaji.

 V celotnem obdobju delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Mezgovci ob Pesnici, se je zmeraj nekaj dograjevalo, urejalo, ali planiralo naslednje korake in zbiralo sredstva za nadaljevanje humanega dela. Redno se je posodabljal gasilsko vaški dom, redno se je posodabljala gasilska oprema, redno smo  se  člani udeleževali usposabljanj in prireditev na katere smo bili povabljeni.

 V vseh teh letih delovanja smo se gasilci vedno izobraževali in utrjevali znanje z vajami. Hitrost pa smo pridobivali z vajami za gasilska tekmovanja. Že od nekdaj smo imeli tekmovalne ekipe na različnih tekmovanjih. Kar precej ur in prelitega znoja je bilo potrebno za doseganje dobrih rezultatov. Okrog leta 1950 so naše gasilke in gasilci tekmovali z motorno brizgalno. V današnjem času se bolj posvečamo vaji z hidrantom, kjer aktivno tekmujemo z žensko ali moško ekipo.

Mezgovski gasilski desetini na vaji z motorno brizgalno.

Gasilci in gasilke PGD Mezgovci z žensko zmagovalno ekipo, leta 1951.

Ženska in moška tekmovalna desetina v letu 2013, v Mezgovcih.

Leto 2018 je bilo zgodovinsko prav gotovo  prelomno leto, saj se je v mesecu marcu začelo rušenje našega gasilsko vaškega doma, v juniju pa je že začel rasti nov sodobnejši, prostornejši,  gasilsko vaški dom Mezgovci ob Pesnici, kateri bo prav gotovo služil svojemu namenu vsaj toliko let kot je služil stari. Kvaliteta izdelave, čas, odgovornost in finančna konstrukcija so prav gotovo tisti, ki trenutno ne dopuščata udarnega dela, kot smo ga poznali nekdaj. To smo se zavedali mi gasilci, svetniki ter vodstvo Občine Dornava, katero je potrdilo in sprejelo sklep, da se v naši vasi zgradi sodobnejši, času primeren gasilsko vaški dom. Prav gotovo je sodoben gasilski dom pomemben za operativno delovanje gasilskega društva, kot celoten objekt pa je namenjen prav vsakemu vaščanu. Sedaj, ko je objekt dokončan se nam gasilcem in vaščanom odpira nov nepopisan list gasilstva v Mezgovcih.

Nov začetek … 2022