GASILSKO-VAŠKI DOM

Zgodovina gasilskega doma Mezgovci ob Pesnici, zgleda nekoliko takole.

1941 leta so zgradili prvi gasilski dom v izmeri 7 x 4 metre. 4 leta kasneje so dogradili manjšo dvorano, ter jo leta 1954 povečali. Ta je bila leta 1978 spet dograjena, zraven pa obogatena še z odrom. Leta 1979 so zgradili mladinsko sobo, leta 1984 pa so dogradili dve garaži. 1989 leta ja potekala dograditev kuhinje, skladišča in kurilnice. Zgradba je bila večkrat obnovljena. V vseh teh letih se je mezgovski gasilski dom dograjeval 6 krat, večinoma z rabljenimi zidaki, ki so jih gasilci in ostali vaščani priskrbeli tako, da so podirali stare objekte. Z leti truda in veliko vloženega dela so ga tudi preimenovali v gasilsko vaški dom. Objekt kot tak ni bil nič kaj posebnega, vendar so v njem  preživljali čas gasilci, mladinci in tudi vaščani. V njem so nastopale igralske skupine, dogajale so se razne slovesnosti, praznovanja, veselice.

Seveda se časi spreminjajo, ljudje postajamo vedno bolj zahtevni in ta naš stari dotrajani gasilsko vaški dom ni mogel držati tempa današnjega razvoja.

Zato se je nekje v letu 2009 pojavila ideja o izgradnji novega gasilsko – kulturnega doma Mezgovci. K temu je veliko prispeval tedanji predsednik Franc Vrabl, ki je pozneje prišel v občinski svet občine Dornava, v katerem je s podporo celotnega občinskega sveta, podporo občinske uprave in podporo tedanjega župana Rajka Janžekoviča začel pripravljati dokumentacijo. Da je podpora v gasilskih vrstah bila zagotovljena verjetno posebej ni potrebno poudariti.  Leta 2013  je občina Dornava, kot investitor pridobila gradbeno dovoljenje za izvedbo projekta, ki ga je kot njegovo zadnje delo zasnoval projektant gospod Kraševec. Po manjših zapletih se je začetek gradnje zavlekel v leto 2018. Ker je najprej sledila odstranitev starega objekta, smo v sredini aprila gasilci izpraznili gasilski dom, si opremo razdelili po več objektih. Kar nekaj nas je bilo, ki smo imeli polne prostore gasilske opreme. 

Investicijski plan občine je bil naravnan na 3 letno izvedbo gradnje. V letu 2018 se je končala prva faza v kateri se je objekt spravil pod streho, dela je izvedlo Cestno podjetje Ptuj. Nato se je v letu 2019 nadaljevalo z drugo fazo in 2020 z tretjo zaključno fazo gradnje. Dela je izvedlo gradbeno podjetje MZ Gradnje s pomočjo podjetja TAMES iz Ptuja.

Do decembra 2021 smo v gasilskem društvu nemočno čakali, da smo pridobili uporabno dovoljenje. V tem času smo s pomočjo donatorjev ter z lastnimi sredstvi, nabavili tudi nekaj nove opreme za gasilsko vaški dom. Nabavili smo zložljive mize in izdelali montažni oder, nabavili smo stroj za čiščenje, ter vso ostalo opremo za čiščenje. Iz naših skladišč smo pripeljali  nazaj stole ter razno pohištvo. Obnovili smo gasilske garderobe in pospravili gasilsko opremo, ter poskrbeli, da je vsa potrebna oprema na svojem mestu ter pravilno dostopna. Prostore smo opremili s pohištvom, nabavili  smo police za skladiščne prostore, sobo za druženje smo opremili s televizorjem, računalnikom, igralno konzolo, namiznim nogometom, sedežno garnituro ter raznimi namiznimi igrami, knjigami in sestavljankami za najmlajše. V sobi je tudi razstava slik, delovanja društva čez 80 let.

Zahvala za graditev gasilsko vaškega doma Mezgovci ob Pesnici gre bivšima županoma gospodu Rajku Janžekoviču in gospodu Janku Mercu z njunima občinskima upravama, ter svetnikom kateri so delovali v njunih mandatih.

Gasilsko vaški dom že kar nekaj časa stoji, kar nekajkrat smo v njem imeli delovne akcije, ter ga že večkrat temeljito očistili, vedno tudi kaj novega zmontirali. Nikoli nam ne zmanjka dela in nam ga zagotovo tudi v bodoče ne bo.

Zahvaljujemo se vsem vam gasilkam, gasilcem, ter vaščanom in vaščankam, čeprav nekateri niste vključeni v gasilske vrste, radi priskočite na pomoč. Hvala tudi vsem ostalim, ki nam pomagajo in niso iz naše vasi ali niso naši člani.

Naj  gasilsko vaški dom služi vsem vaščanom, uporabljajmo ga, vendar skrbimo zanj kakor skrbimo za svoje premoženje.