PREVENTIVA

Preventiva je ključnega pomena. V nadaljevanju si lahko ogledate najpogostejše vzroke in posledice požarov. Pri požaru govorimo o nenadzorovanem širjenju ognja v nekem prostoru. Posledica požara je materialna škoda, ogrožena človeška ter živalska življenja.

Glede na vrsto gorljivega materiala lahko požare razdelimo v različne razrede:

 • RAZRED A (požari goljivih trdnih snovi, ki so pretežno organzskega izvora in v normalnih razmerah zgorevajo tako, da tvorijo žerjavico. To so lahko les, papir, premog, tekstil, …).
 • RAZRED B (požari gorljivih tekočih snovi ali snovi, ki postanejo tekoče. To so lahko različna olja, bencin, nafta, maščobe, laki, …).
 • RAZRED C (požari gorljivih plinov. To so lahko plini metan, acetilen, butan-propan, vodik, …)
 • RAZRED D (požari kovin. To so lahko kovine magnezij, aluminijev prav, …).
 • RAZRED F (požari jedilnih olj in maščob).

NEVARNOSTI V GOSPODINJSTVU IN ZUNAJ

 • Nevarnost požara v kuhinji. Največkraj je vzrok za požar pregreto olje na štedilniku, saj ima olje relativno nizko temperaturo vžiga. Požar se posledično razširi na kuhinjsko napo ali viseče kuhinjske elemente.
 • Nevarnost požara v dimniku. Če zagorijo saje v dimniku je potrebno poklicati gasilce na številko 112,. Po požaru mora dimnik pregledati dimnikar.
 • Nevarnost požara na podstrešju ali v kleteh. Največkrat je vzrok za požar večja količina goljivih materialov in nedostopnost do teh prostorov.
 • Nevarnost požara v garaži. Potrebno je upoštevati varnostna navodila, da ne pride do požara pri delih kot so varjenje in rezanje. Prepovedana je uporaba odprtega ognja v neposredni bližini vnetljivih snovi.
 • Nevarnost eksplozije in požara zaradi uhajanja plina. V skladu z navodili je potrebno pri menjavi jeklenke redno menjavati cevi, regulator tlaka in tesnila. Tesnitev spoja preizkusite z milnico in nikoli z vžigalnikom.
 • Nevarnost požara zaradi kajenja. Priporočeno je, da ne kadite v prostorih z veliko gorljivimi materiali in v prostorih z lahko vnetljivimi snovmi.
 • Nevarnost požara v kurilnici. Kurilnica naj bo urejena in naj ne bo skladišče lahko vnetljivih gorljivih materialov. Priporočljivo je, da ima kurilnica kovinsko požarno odporna vrata. Peč je potrebno pravilno uporabljati in redno vzdrževati. Redno je potrebno izvajati preglede in vzdrževanje dimnikov.
 • Nevarnost požara zaradi elektronskih naprav. Popravila in kakršnokoli odpiranje aparatov naj opravlja zgolj pooblaščeni serviser. V času nevihte z grmenjem izkučite aparate iz omrežja. Posebna pazljivost mora biti namenjena uporabi likalnikov, kaloriferjev, da ne pridejo v stik z gorljivimi predmeti.
 • Nevarnost požara baterij. Tudi litij-ionske baterije lahko zagorijo. Gre za baterije, ki so v mobilnih telefonih, računalnikih, orodjih, igračah, invalidskih vozičkih, električnih skirojih,…
 • Nevarnost požara na vozilu. Če zagori med vožnjo je potrebno vozilo ustaviti in ugasniti motor. Vsi potniki morajo zapustiti vozilo. Če je na voljo gasilnik lahko požar pogasite (pod pokrov motorja), če ne pokličite na pomoč gasilce. V primeru vozil na električni pogon to povejte ob klicu na 112, povejte še tip vozila.

KATERI GASILNIK JE NAJPRIMERNEJŠI?

 • v vozilu: vsaj 2 kg (gasilni prah)
 • stanovanjska hiša – vsaj 6 kg (gasilni prah ali CO2)
 • gospodarsko poslopje – vsaj 9 kg, ali 2 x 6 kg (gasilni prah)
 • vikend – 6 kg (gasilni prah)
 • kurilnica, garaža ali manjša delavnica – 6 kg ali še bolje 9 kg (gasilni prah)

Uporaben je lahko tudi gasilni sprej ali požarna odeja.

Gasilnike je potrebno redno pregledovati. In ne pozabite – gasilnik, vreden le nekaj deset evrov, vam lahko reši nekaj deset tisoč evrov vredno premoženje ali celo najdragocenejše – človeško življenje.

UPORABA DIMNEGA JAVLJANIKA

V hišah in stanovanjih je priporočljiva uporaba dimnih javljalnikov. Gre za naprave, ki nas lahko pravočasno opozorijo na nevarnost požara. Še posebej je to pomembno v nočnem času. Naprave imajo tipko za testiranje baterije in alarma.

UPORABA JAVLJALNIKA OGLJIKOVEGA MONOKSIDA

Priporočljiva je uporaba javljalnika ogljikovega monoksida v vseh prostorih kjer imamo peči, ki za gorenje uporabljajo zrak iz prostora. V takšnih primerih lahko iz različnih vzrokov prične nastajati strupen ogljikov monoksid. Gre za plin, ki je brez barve, vonja in okusa in ga je nemogoče zaznati. Opozorilni znaki so lahko glavobol, vrtoglavica, siljenje na bruhanje. Pravilno nameščen javljalnik ogljikovega monoksida nas lahko pravočasno opozori na povečano koncentracijo ogljikovega monoksida. Naprave imajo tipko za testiranje baterije in alarma.