18.3. 2014 so se v gasilskem domu odvijale ustvarjalne delavnice na temo dneva žena in materinskega dne.