V soboto 22. in nedeljo 23. junija 2024 se je v Mezgovcih ob Pesnici odvijal prvi tabor gasilske mladine Gasilske zveze Občine Dornava. Dogodek je združil več kot 50 mladih gasilcev in gasilk, ki so z navdušenjem spoznavali gasilsko opremo, se učili postopkov oživljanja ter preživetja v naravi, obenem pa so se tudi medsebojno pomerili v različnih tekmovanjih in predvsem uživali v prijetnem druženju.

Tabor je bil organiziran z namenom, da se mladi gasilci in gasilke bolje seznanijo s pomembnimi veščinami, ki so ključne za delo v gasilstvu. Udeleženci so imeli priložnost preizkusiti različne gasilske naprave in opremo, kar jim je omogočilo vpogled v tehnike gašenja požarov in reševanja v nevarnih situacijah. Poleg tega so se naučili temeljnih postopkov oživljanja, ki so ključni pri reševanju življenj, in veščin preživetja v naravi, kar je pomembno znanje za vsakega gasilca.

Gasilska zveza Občine Dornava poudarja pomen gasilstva za mlade, saj jim omogoča razvoj pomembnih življenjskih veščin, kot so odgovornost, pogum, solidarnost in sodelovanje. Mladi gasilci skozi takšne dogodke pridobivajo neprecenljive izkušnje, ki jim bodo koristile tudi v njihovem nadaljnjem življenju. Poleg tega pa se ob takšnih priložnostih krepi tudi njihova pripadnost skupnosti in želja po pomoči sočloveku. Tabora so se udeležili udeleženci iz vseh štirih gasilskih društev in sicer iz Dornave, Mezgovcev ob Pesnici, Žamencev in Polenšaka.

Prvi tabor gasilske mladine Gasilske zveze Občine Dornava je bil nedvomno uspešen dogodek, ki je mladim gasilcem ponudil nepozabno izkušnjo in dragocena znanja. Organizatorji že načrtujejo podobne dogodke v prihodnje, saj so prepričani, da je vlaganje v mlade gasilce ključnega pomena za varno in povezano skupnost.

Na pomoč.