V nedeljo 5. maja 2024 je v cerkvi sv. Doroteje v Dornavi potekala florjanova maša. Pri maši so se zbrali gasilci in gasilke iz šestih prostovoljnih gasilskih društev:

PGD Dornava
PGD Polenšak
PGD Žamenci
PGD Mezgovci ob Pesnici
PGD Pacinje
PGD Spodnji Velovlek

Ob florjanovi maši smo se spomnili poguma in predanosti, ki ju izkazujejo gasilci in gasilke vsak dan. Skupaj smo počastili dediščino svetega Florjana, zavetnika gasilcev, ter se zahvalili vsem prostovoljcem za njihovo nesebično služenje skupnosti. Florjanova maša je tako postala simbol enotnosti in poguma gasilcev in gasilk ter priložnost za spoštovanje njihovega dela in žrtvovanja v dobrobit skupnosti.