Spoštovani vaščani in vaščanke Mezgovec ob Pesnici

Vljudno vabljeni na 1. redno sejo Vaškega odbora Mezgovci ob Pesnici, ki bo potekala v sredo 30. avgusta 2023 ob 19.00 uri v prostorih gasilsko vaškega doma Mezgovci ob Pesnici.

Predlog dnevnega reda:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
  2. Obravnava in potrditev zapisnika konstitutivne seje z dne 9. 5. 2023
  3. Plan dela za leto 2023 in 2024
  4. Razno

Vljudno vabljeni.

Kristijan Pukšič, predsednik VO Mezgovce

Vabilo: VO Mezgovci ob Pesnici 1. redna seja vabilo