Poročilo o delu v letu 2012

POROČILO dela PGD MEZGOVCI OB PESNICI na gospodarskem in operativnem področju dela za leto 2012

1.

 • V začetku leta smo pričeli s celovito obnovo mladinske sobe in jo dokončali v mesecu septembru. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki so pomagali pri obnovi. Posebno bi izpostavil in se zahvalil Bogdanu Gajserju, ki je vodil in opravil lesarska dela, Stanku Pukšiču in Janezu Tašnerju za oplesk, Tomažu Korpar za  dela na električni napeljavi in Franciju Kogoju za keramičarska dela. 
 • Obnovili in posodobili smo Operativni načrt in ga poslali na občino Dornava.
 • 24. januarja so se štiri članice udeležile posveta na temo prva pomoč, ki je bil organiziran na Ptuju. 
 • 25. januarja smo izpeljali 73. Občni zbor PGD Mezgovci ob Pesnici.

2.

 • V mesecu marcu smo izpeljali 40. praznovanje ob dnevu žena in materinskem dnevu. Prireditev so nam s kulturnim programom popestrili naši otroci. Zahvalil bi se Mateji Šacer in Maji Čuš za vodenje pri pripravi otrok za izvedbo kulturnega programa in izvedbo otroških delavnic.
 • V mesecu marcu smo se udeležili splošne čistilne akcije in uredili okolico gasilsko – vaškega doma in rekreacijskega centra ribnik.

3.

 • Meseca aprila smo ponovno postavili zaščitne mreže na rekreacijskem centru Ribnik. Na koncu meseca aprila smo postavili prvomajsko drevo in pogostili vaščane ter na koncu zakurili kres pri pesniškem mostu. 

4.

 • V mesecu maju smo se posvetili pripravam na našo osrednjo 5. prireditev Od paše do sira. Pri Ribniku smo v sredini meseca maja postavili poligon za kegljanje na prostem in s tem razveselili mlade in starejše občane.

5.

 • 16. junija 2012 smo uspešno izpeljali 5. Tradicionalno prireditev Od paše do sira. Ob tem se naj zahvalim vsem sponzorjem za finančna sredstva ter gasilcem in vaščanom, ki ste pomagali pri pripravah in izvedbi prireditve. 

6.

 • 5. avgusta 2012 smo organizirali in izpeljali Spust po reki Dravi, ki je potekal od Nove vasi pri Markovcih do Placerovcev. Spusta po Dravi v priročnih in domiselnih plovilih se je udeležilo 31 gasilcev in ostalih vaščanov. 

7.

 • 9. Septembra 2012 smo organizirali strokovno ekskurzijo s končno destinacijo Terme 3000, katerega se udeležilo 53 gasilcev in vaščanov. 

8.

 • 9. Novembra 2012 smo organizirali martinovanje in izpeljali otroške delavnice. Otroške delavnice je vodila Mateja Šacer, za kar se ji zahvaljujem.

9.

 • Decembra smo izvedli zaključno sejo, opravili okrasitev gasilskega doma in novoletne smreke. V zadnji polovici leta 2012 smo obiskali vaščane in razdelili koledarje ter pobrali članarino pri naših članih. 

10.

 • V naše društvo je po Vulkanu na dan 31.12.2012 včlanjenih 120 članic in članov.

11.

 • V letu 2012 je bilo sklicanih 11 sej, na katere smo vabili člane upravnega odbora, nadzornega odbora in člane komisij. V društvo je bilo obdelanih skupno 265 zadev od tega 229 prejetih, odposlanih 25 in 11 lastnih.

 

POROČILO OPERATIVE ZA LETO 2012

1.

 • V januarju smo se udeležili občnih zborov gasilskih društev naše gasilske zveze in sosednjih gasilskih društev.
 • Od 20. januarja do 4. marca smo organizirali in izvedli osnovni tečaj za gasilca, katerega so uspešno končale tri gasilke in devet gasilcev. Vodja tečaja in predavatelj je bil Ivan Starčič(VGČ). Marjan Korpar(GČ), Damjan Krajnc(G) in Drago Petek(NGČ) so bili predavatelji po posameznih področjih. Za opravljeno delo se jim iskreno zahvaljujem.
 • 29. januarja 2012 smo izvedli intervencijo v Mezgovcih, kjer je zagorelo na transformatorski postaji pri Florjaničevih. Požar je bil obvladan in pogašen z gasilnikom na prah.

2.

 • 2. februarja 2012 smo sodelovali pri opravljanju redarske službe na prireditvi Prva brazda in nato še  na prireditvi 20. februarja Fašeng po Dornavsko.
 • 4. februarja smo bili z dvema gasilcema na intervenciji pri Šincekovih, kjer so zagorele saje v dimniku. Škode na objektu ni bilo. 
 • Na Ptuju se je v začetku meseca februarja pričel tečaj za vodjo enote, ki ga je organizirala Podravska regija. Tečaj sta aprila 2012 uspešno zaključila Davorin Janžekovič in Janez Lah in si pridobila čin nižji gasilski častnik.

3.

 • Na začetku marca 2012 je na Ptuju Podravska regija organizirala tečaj za vodjo enot. Tečaj sva uspešno zaključila Milan Šilak ml. in Robert Šacer in si pridobila čin gasilski častnik. 
 • 4. marca smo na osrednji svečanosti ob mednarodnem dnevu civilne zaščite Podravske regije v Cirkulanah prejeli bronasti znak civilne zaščite.
 • 13. in 14. marca 2012 je bil v strani GZ Slovenije na Polenšku organiziran tečaj za delo z motorno žago, katerega so zaključili štirje gasilci. 

4.

 • Aprila smo izvedli društveno vajo.

5.

 • 6. maja smo se udeležili Florjanove nedelje, ki je bila v cerkvi Sv. Doroteje v Dornavi.

6.

 • 12. junija smo se poslovili od dolgoletnega člana Janeza Čuš.
 • 30. junija smo organizirali in izpeljali gasilsko tekmovanje v hidrantni vaji. Na tekmovanju je sodelovalo 15 desetin, kjer je zmago dosegla naša desetina in si nazaj pridobila prehodni pokal.

7.

 • V oktobru  smo organizirali pregled in servis gasilnikov za celotno vas, ki jo je opravil zunanji pooblaščeni serviser. Vaščani so plačali samo zamenjane rezervne dele. 
 • 24. Oktobra smo se udeležili predavanja o gašenju in interveniranju na foto-voltajičnih elektrarnah, ki je bil organiziran na Polenšaku.
 • 26. oktobra smo soorganizirali skupinsko vajo GZO Dornava, ki je bila izvedena v Mezgovcih pri številki 55. Lastnikom hiše se zahvaljujem za dostop in izvedbo vaje na njihovem posestvu. 

8.

 • 5. novembra smo preventivno pregledali in testirali hidrante na vasi, kjer smo ugotovili, da imamo še vedno dva neuporabna hidranta. Kljub dopisom poslanih na Komunalno podjetje Ptuj ni prišlo do popravila ali zamenjave hidrantih nastavkov in ventilov.
 • Isti dan smo bili pozvani na intervencijo in izvozili z GVV-1 v Novo vas pri Markovcih zaradi poplav reke Drave. Na intervenciji smo sodelovali z devetimi gasilci.

 

Leto 2012 je bilo naše društvo zaznamovano z izobraževanji, ki je nujno potrebno za uspešno izvajanje gasilskih nalog. Gasilske vaje operativnih članov so nujno potrebne, saj bomo le tako znali uporabljati gasilsko tehniko in opremo v dani situaciji. Požarna varnost je bila na našem požarnem okolišu kar mirna in brez večjih intervencij. Opažamo sicer porast požarov v dimniku, vendar nekateri niso potrebovali naše intervencije. Zavedamo se, da gospodinjstva v kurilni sezoni največ uporabljajo drva, zato ne bo odveč poziv lastnikom, da opravijo pravočasno čiščenje dimnikov pred in med kurilno sezono in se tako izognejo večji škodi. 

Narava se je poigrala in pokazala svojo moč v poplavi, ki je bila na območju reke Drave. V času poplav je tudi reka Pesnica dosegla visok nivo. Opažamo namreč, da je struga reke Pesnice, ki je v našem požarnem okolišu, zelo zaraščena z visokim drevjem in grmovjem, zato visoka voda odteka počasneje in je zato bolj pripravljena na spodkopavanje nasipa in se s tem poveča nevarnost razlitja po ravnici. Upam, da bodo odgovorne institucije v prihodnosti dosegle razumno odločitev o poglobitvi struge in odstranitvi t. i. gozda v strugi reke Pesnice, saj se le tako izognemo najhujšemu kot so poplave.

Gasilska tekmovalna desetina je v letu 2012 dosegla zavidljive rezultate, saj je dosegla tri prva mesta in dokazala konkurenci, da so iz pravega testa. V skupnem seštevku je desetina dosegla četrto mesto, za kar jim čestitam in jim želim, da dosežejo še vidnejšo uvrstitev v skupnem seštevku. 

Na tekmovalnem področju imamo tudi žensko desetino, ki tudi tekmuje v hidrantni vaji izven konkurence. Na tekmovanjih dosegajo dobre rezultate zato je vredno vlagati trud v vaje za boljše uspehe in se udeležiti tekmovanja v konkurenci.

V ponos in zadovoljstvo mi je, da ste zaupali upravnemu odboru društva, da ste se odzvali pozivom in ste prišli pomagat v skupinskih akcijah, ki smo jih organizirali v društvu. Nismo brez napak, vendar se trudimo ostati zvesti našemu osnovnemu poslanstvu gasilcev in to je obvarovati premoženje in ljudi pred požarom, naravnimi in drugimi nesrečami ter delovati na področju zaščite in reševanja. Skupaj smo močnejši in boljši, učimo se drug od drugega in s skupnimi močmi bomo prebrodili težave in tegobe modernega časa. Zahvala velja mladi generaciji, ki brezpogojno sodelujejo in pomagajo ustvarjati pozitivno klimo v društvu ter vsem gasilcem in vaščanom, ki ste bili pripravljeni žrtvovati svoj čas in opraviti delo v društvu brez plačila. 

Na koncu naj se zahvalim še županu občine Dornava Rajku Janžekoviču, direktorju občinske uprave Viljemu Mar, ter našima svetnikoma Francu Vrabl in Stanislavu Ciglar za podporo in prizadevanja za novogradnjo gasilskega oziroma kulturnega doma v Mezgovcih in upam na uspešno realizacijo projektov v prihodnjih letih.

 

NA POMOČ!

 

Robert Šacer

predsednik, gasilski častnik