Tudi epidemija ni mogla preprečiti, da življenje ne bi teklo dalje. Tako smo v letu 2020 imeli delovne akcije, vendar smo žal morali delovati v manjših skupinah. V tem letu se je nekaterim članom nabralo precej delovnih ur, vse v korist gasilskega društva in vaščanov vasi.

V športno rekreacijskem centru Ribnik smo popravili in prebarvali igrala, popravili in prebarvali smo ograjo,  večkrat smo pokosili tudi travo, ter skrbeli za urejenost.

Tudi pri gasilskem domu nismo bili nič manj aktivni, saj smo tam posadili smreko, postavili smo kip Sv. Florjana in drog zastave.