Operativni gasilci in rezervni operativni gasilci se vsako leto udeležujemo usposabljanj in vaj, ki jih pripravimo na nivoju društva ali na nivoju GZO Dornava. V mesecu oktobru se vsako leto organizira gasilska vaja na ravni GZO Dornava. Letos smo vajo pripravili gasilci PGD Mezgovci ob Pesnici, na kmetijskem gospodarstvu v Mezgovcih ob Pesnici 14. Na vaji so sodelovala vsa 4 društva iz naše gasilske zveze, z vso razpoložljivo tehniko. V okviru usposabljanj smo izvedli tudi gasilske vaje z motorno brizgalno, na katerih smo črpali vodo iz Pesnice ter ob tem umili tudi most, spet drugič smo za črpanje uporabili cisterno ter umili asfalt okrog gasilskega doma. Pripravili smo tudi gašenje z gasilnikom na prah, le tega  so lahko preizkusili prav vsi, na dan, ko je bil izveden pregled gasilnikov. Dovolj vaje iz nastavljanja podzemnega hidrantnega nastavka smo prav gotovo opravili pri pregledu hidrantnega omrežja v našem požarnem okolišu.