V avgustu so se naše članice skupaj s članicami ostalih društev GZO Dornava udeležile srečanja gasilk podravske regije v Majšperku. V tekmovanju med gasilskimi zvezami so se odlično odrezale. Zabave zagotovo ni zmanjkalo…