V letu 2018 smo se udeležili Florjanove maše v čast zavetniku gasilcev Svetemu Florjanu. Tokrat je mašna daritev potekala v Dornavi.