V zadnjih dneh so se pojavile obsežne padavine, ki so ponovno povzročile dvig reke Pesnice in pritočnih kanalov. S tem se je ponovno močno dvignil nivo podtalnice, kar ima za posledico, da je velika večina hiš v vasi Mezgovci ob Pesnici, ki imajo kleti tudi poplavjenih. Nekatere hiše so bile zaradi meteornih vod in dviga podtalnice bolj ogrožene in zato je pomoč v obliki vreč s peskom in potopnih črpalk s strani gasilcev dobrodošla.

V torek 17. maja 2023 je okrog 13.00 ure na pomoč prišla tudi Civilna zaščita, ki je s svojo visoko zmogljivo črpalko pričela s črpanjem kanala za vasjo.

V petek 19. maja okrog 1.00 ure zjutraj je bilo zaradi upada reke Pesnice mogoče odpreti prvo zapornico. S tem se je dodatno razbremenil pritisk. Civilna zaščita je s črpanjem še nadaljevala do 3.30 ure, potem pa so črpalko pospravili. 

Hvala vsem, ki v teh težkih časih pomagate vsem pomoči potrebnim (gasilci, vaščani, občani, preostali in še posebna hvala pripadnikom civilne zaščite za vso opravljeno delo).