Občina Dornava je skupaj z vaščani posmeznih vasi organizirala čistilno akcijo – 2023, ki je potekala v soboto 6. maja 2023 (po tem ko je prvotno načrtovana bila prestavljena zaradi dežja). Čistilne akcije se je v kraju Mezgovci ob Pesnici udeležilo večje število vaščanov in vaščank ter tudi otrok. Hvala vsem, da smo skupaj očistili našo vas.