Petek, 26 April 2013 16:56

O društvu

Napisal 
Oceni ta predmet
(1 Glasuj)

 

Predstavitev društva

Gasilstvo v Mezgovcih ob Pesnici deluje že od leta 1939. Takratni plemeniti ustanovni člani so z veliko volje in korajže pristopili k ustanovitvi gasilskega društva. Namen društva je bil pomagati ljudem pri požaru in nesrečah ter delovati na vasi kot drušvo, ki povezuje ljudi v dobrobit vseh vaščanov. S takšnim namenom so bila ustanovljena vsa gasilska društva na slovenskem zato smo se v gasilstvu tudi obržali in ostali združeni in povezani. V statut društva smo zapisali, da je naš namen prostovoljno združevanje občanov, da postanejo prostovoljni gasilci, ki lahko sestavljajo gasilsko enoto. Delo v gasilstvu izvajamo in bomo izvajali prostovoljno. Pri našem delu je potrebno žrtvovati veliko prostega časa tudi za izobraževanje in usposabljanje. Našteto nujno potrebujemo, da lahko strokovno in učinkovito izvršimo naloge požarnega varstva in naloge pri naravnih in drugih nesrečah. Naše največje zadovoljtvo je takrat, ko lahko učinkovito pomagamo sočloveku pri vsakodnevnih stiskah in težavah. Naše gasilsko poslanstvo moramo negovati, da bomo gasilstvo ohranili tudi za prihodnje rodove. Zato je naša naloga in skrb, da v naše vrste vključimo čim več mladih, ki so pripravljeni sodelovati in delovati v društvu kot dobri in pravi gasilci.

Delo v gasilstvu je častno in plemenito dejanje zato je biti gasilec pomeni nekaj več, kot samo biti članica ali član društva. 

Vsem članicam in članom društva se zahvaljujem za delo v društvu. Prav tako se zahvaljujem vsem ljudem dobre volje iz vasi in širše okolice, ki nas pri delu podpirate in nas vzpodbujate. 

Na koncu naj se zahvalim Občini Dornava in g. županu Rajku Janžekoviču, da nas podpirajo pri našem delu in še zahvala za vso opravljeno delo občine Dornava v zvezi novogradnje gasilsko vaškega doma v Mezgovcih ob Pesnici.

predsednik
Robert Šacer
gasilski častnik

 

ZGODOVINA PGD MEZGOVCI OB PESNICI

PGD Mezgovci ob Pesnici leta 1953

Po zapisu Franca Bezjaka so se gospodje leto dni pred ustanovitvijo dogovarjali o ustanovitvi gasilskega društva v Mezgovcih. Ustanovna seja je bila, dne 4. 2. 1939, pri g. Francu Bezjaku v sobi, kjer se je zbralo 36 zanesenjakov. Izvolili so predsednika društva in poveljnka Franca Bezjaka. V letu 1940 so nabavili prvo brizgano črpalko in cevi. Nato so leta 1941 zgradili prvi gasilski objekt – garažo v izmeri 4m x 7m. Za potrebe gasiltva in vaščanov so leta 1945 dogradili k garaži manjšo dvorano.

 • Leta 1956 je bil razvit prvi prapor gasilskega drušva Mezgovci, ki je bil v uporabi do leta 2005.
 • V letih 1975 in 1980 je bil postavljen novi gasilski dom z dvorano, mladinski prostor in dogradil oder.
 • V letih od 1980 do 1990 sta bili dograjeni garaži in nabavili novo gasilsko vozilo TAM T75. Prav tako je bila v tem obdobju dograjena kuhinja. Razvit je bil Pionirski prapor.
 • Leta 199 se je izpeljala nabava motorne brizgalne Ziegler 8/8.


 

 • Leta 1989 je bilo praznovanje ob 50. letnici društva

 • Leta 1999 je bila izvedena nabava in nadgradnja gasilskega vozila Mercedes Benz Sprinter GV-1. Kip sv.Florjana, ki je postavljen pred gasilskim domom, je daroval g. Mirko Donaj in je bil istega leta svečano odkrit.


 • Leta 2003 je bila izvedena dograditev sanitarij s priročnim skladiščem.
 • 26. 6. 2005 razvitje novega gasilskega praporja, saj je v uporabi prvi prapor iz leta 1956.

 

 

 

 • Istega leta je bil adaptiran strop dvorane ter ob otvoritvi obnovljene dvorane preimenovali gasilski dom v gasilsko – vaški dom in s tem dobil širši pomen.
 • V letu 2006 je bila opravljena zamenjava garažnih vrat
 • 2007 leta je bila izvedena zamenjava oken in vrat. V tem letu smo prvič izpeljali tradicionalno prireditev Od paše od sira.
 • Leta 2008 je bil izgrajen in izveden priklop na kanalizacijski sistem. V rekreacijskem športnem centru Ribnik smo pričeli z gradnjo brunarice.
 • V letu 2009 je bila izvedena predelava gasilskega vozila in vgradnja visokotlačne črpalke. V Ribniku je bilo istega leta dokončanje brunarice. Bilo je tudi praznovanje ob 70. letnici društva.


 

 • Leta 2010 se je pristopilo s sodelovanjem občine Dornava k idejni zasnovi novega gasilsko – vaškega doma. Uredilo se je zasipavanje Ribnika in pripravilo teren za asvaktiranje igrišča.
 • 2011 se je opravilo asvaltiranje igrišča v Ribniku.
 • V letu 2012 so bili izdelani načrti za novogradnjo gasilsko – vaškega doma in istega leta obnovili mladinsko sobo. V ribniku se je uredila razsvetljava, zgradila lesena ograja in postavilo igrišče za kegljanje. Brunarico in Rekreacijski športni center Ribnik je bil predan v upravljanje gasilskemu društvu.  

 

Avtor: Robert Šacer

Beri 4993 krat

Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Mezgovci ob Pesnici je bilo ustanovljeno leta 1939.

Delujemo v okviru GZ občine Dornava. V društvu organiziramo več raznih prireditev.

Osrednja je tradicionalna prireditev ˝Od paše do sira˝.

 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Obiščite tudi našo facebook stran facebook 

Copyright 2020 PGD Mezgovci ob Pesnici.

Obvestilo o uporabi spletnih piškotkov (cookies).